Τα ξύλινα καράβια κατασκευάζονται με φυσικά υλικά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση, ή με υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή κατασκευή ξύλινων καραβιών.